ท่อไทเทเนียม/ท่อเซอร์โคเนียมสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

ท่อไทเทเนียมบริสุทธิ์&ท่อโลหะผสมไทเทเนียม&ท่อเซอร์โคเนียม

เรามีคลังสต็อคท่อไทเทเนียมที่หลากหลาย (ท่อไร้รอยต่อ ท่อมีรอยต่อ)
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมหรือขนาดท่อสำหรั
บอุตสาหกรรม

วัสดุทุกชิ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASTM และ JIS วัสดุสามารถเข้ากันได้กับวัสดุที่รับรอง
สามารถคลิกดูตารางขนาดที่เรามี ยินดีตอบทุกคำถาม

ตารางสเปคขนาดท่อไทเทเนียม
error: Content is protected !!