ตะกร้าแอโนดไทเทเนียม/เซอร์โคเนียม

ตะกร้า PCB ไทเทเนียมทรงกลม & ตะกร้าไทเทเนียมทรงสี่เหลี่ยม & ตะกร้าเซอร์โคเนียม

ตะกร้าไทเทเนียมที่ใช้สำหรับการชุบชนิดต่าง ๆ เช่น ทองแดง
นิกเกิล, สังกะสี เป็นต้น หากเทคโนโลยีการเชื่อมไม่สมบูรณ์จะทำให้โครงสร้างของตะกร้าไม่แข็งแรงเพียงพอ อาจทำให้ตะกร้าเกิดการหักร้าวที่จุดเชื่อมต่อ
อาจทำให้ตะกร้าเกิดการหักร้าวที่จุดเชื่อมต่อ

ทำให้การนำไฟฟ้าไม่ดีแล้วส่งผลต่อคุณภาพในการชุบ
การแปรรูปโลหะไทเทเนียมอย่างมืออาชีพ

วัสดุโลหะไทเทเนียมคุณภาพสูง
ยินดีตอบทุกคำถาม

Video

error: Content is protected !!