สกรูไทเทเนียมสำหรับการแพทย์

สกรูสำหรับปลูกถ่ายฟัน&รากฟันเทียม

ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องสั่งผลิต
ยินดีเสนอราคาตามแบบและจำนวนที่ต้องการ

error: Content is protected !!