วัสดุแพลทินัม-ไทเทเนียม

วัสดุแพลทินัม-ไทเทเนียม

วัสดุแพลทินัม-ไทเทเนียม, แพลทินัมไทเทเนียมอิเล็กโทรดเป็นแอโนดโลหะมีค่าที่ไม่ละลายซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้น มีความสามารถทนต่อการกัดกร่อน
มีความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
ถือเป็นตัวแทนของวัสดุแอโนดในอุตสาหกรรมเคมีไฟฟ้าได้ดีที่สุด

error: Content is protected !!