แท่งไทเทเนียมสำหรับการแพทย์

F136&F67 แท่งไทเทเนียมสำหรับการแพทย์

โลหะผสมไทเทเนียมเป็นหนึ่งในโลหะที่มีความกลมกลืนทางชีวภาพมากที่สุดในปัจจุบัน
มีคุณสมบัติพิเศษที่เข้ากับโครงสร้างกระดูกและมีโมดูลัสยืดหยุ่นที่ใกล้เคียงกับกระดูกม

นุษย์ จึงได้รับการจับตามองว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยในทางการแพทย์ได้นำไปใช้สำหรับปลูกถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อแข็งของมนุษย์และ
ซ่อมแซมบาดแผล นอกจากนี้ยังนำไปใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ เช่น

บอลลูนลิ้นหัวใจและโครงสร้างภายนอกของเครื่องกระตุ้นหัวใจ

error: Content is protected !!