ทองแดงเคลือบไทเทเนียม/ทองแดงเคลือบเซอร์โคเนียมสำหรับฟอยล์ทองแดง

ทองแดงเคลือบไทเทเนียม & ทองแดงเคลือบเซอร์โคเนียมชนิดต่าง ๆ

มีจุดเด่นของโลหะทั้งสองชนิด:
ทนต่อการกัดกร่อนและมีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูง นำมาใช้เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าในสายละลาย
สามารถปรับปรุงจุดด้อยของสื่อนำไฟฟ้าในสารละลายแบบดั้งเดิม และประหยัดการสูญเสียพลังงานได้ 10%-30%

พร้อมให้บริการทั้งทองแดงเคลือบไทเทเนียม & ทองแดงเคลือบเซอร์โคเนียมใช้สำหรับนำไฟฟ้าในถัง สำหรับฟอยล์ทองแดงโดยเฉพาะ, ทองแดงเคลือบไทเทเนียมสำหรับ PCB โดยเฉพาะ

error: Content is protected !!