เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมแบบแถว

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมแบบแถว

ครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโลหะไทเทเนียมแบบแถว ใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่น้อย ความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะไทเทเนียมนั้นทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งายที่ยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทแรงดันจะเน้นการเชื่อมเป็นหลัก

คุณภาพในการเชื่อมของเรานั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน
โดยจะมีการตรวจสอบแรงดันก่อนออกจากโรงงาน เพื่อควบคุมคุณภาพให้ดี

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทแรงดันจะเน้นการเชื่อมเป็นหลัก คุณภาพในการเชื่อมของเรานั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน
โดยจะมีการตรวจสอบแรงดันก่อนออกจากโรงงาน เพื่อควบคุมคุณภาพให้ดี

error: Content is protected !!