เป้าหมายสปัตเตอร์ระนาบไทเทเนียม

เป้าหมายสปัตเตอร์ระนาบไทเทเนียม

เราสามารถจัดวัสดุเป้าหมายสปัตเตอร์หมุนและวัสดุเป้าหมายสปัตเตอร์ระนาบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจอแสดงผล
แผงจอสัมผัส

และกระจกประหยัดพลังงาน ให้บริการแปรรูปจนเสร็จสิ้น

 

error: Content is protected !!