แผ่นจานวัสดุทันตกรรมทางการแพทย์

แผ่นจานวัสดุทันตกรรมทางการแพทย์

โลหะผสมไทเทเนียมเป็นหนึ่งในโลหะที่มีความกลมกลืนทางชีวภาพมากที่สุดในปัจจุบัน
มีคุณสมบัติพิเศษที่เข้ากับโครงสร้างกระดูกและมีโมดูลัสยืดหยุ่นที่ใกล้เคียงกับกระดูกม

นุษย์ จึงได้รับการจับตามองว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
โดยในทางการแพทย์ได้นำไปใช้สำหรับปลูกถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อแข็งของมนุษย์และ

ซ่อมแซมบาดแผล นอกจากนี้ยังนำไปใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ เช่น บอลลูนลิ้นหัวใจและโครงสร้างภายนอกของเครื่องกระตุ้นหัวใจ

error: Content is protected !!