การตัดวัสดุไทเทเนียม/เซอร์โคเนียมตามความต้องการลูกค้า

การตัดวัสดุไทเทเนียม/เซอร์โคเนียมตามความต้องการลูกค้า

เรามีคลังของแผ่น, แท่ง, ท่อไทเทเนียมเซอร์โคเนียมที่หลากหลาย
สามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้
สามารถสอบถามระดับและขนาดบนตารางคลังได้

error: Content is protected !!