เครื่องกรองไทเทเนียมแบบไส้กรองมาตรฐาน

เครื่องกรองไทเทเนียมแบบไส้กรองมาตรฐาน

ในกระบวนพิเศษหลายอย่างจะมีการใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น การชุบ, น้ำยาเคมี, อิเล็กทรอไลซิส เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
จึงได้มีการใช้เครื่องกรองที่ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อแรงดัน เหมาะที่จะใช้กรองของเหลวเคมีต่า งๆ ประสิทธิภาพในการกรองสูงแต่ทนต่อการใช้งานที่ผลิตจากโลหะไทเทเนียม
นี่เป็นไส้กรองเดียวแบบยึดตาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุด และรับรองผลในการกรอง

สเปคเครื่องกรอง/ตำแหน่งทางเข้าออกแต่ละส่วน

ล้วนสามารถเลือกได้ตามความต้องการของน้ำยาและการติดตั้ง

error: Content is protected !!