เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมแบบท่อขด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมแบบท่อขด

โดยทั่วไปจะเรียกว่าท่อหล่อเย็นไทเทเนียม
วัสดุท่อที่เราใช้นั้นหลังจากมีการดัดโค้งแล้วจะไม่เปลี่ยนรูปร่างง่าย (ลักษณะคล้ายท่อแบน)

รูปแบบนี้ทำให้ของเหลวหล่อเย็นภายในสามารถไหลผ่านได้ง่าย ทำให้มีความสามารถในการหล่อเย็นที่ดี

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทแรงดันจะเน้นการเชื่อมเป็นหลัก คุณภาพในการเชื่อมของเรานั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน
โดยจะมีการตรวจสอบแรงดันก่อนออกจากโรงงาน เพื่อควบคุมคุณภาพให้ดี

error: Content is protected !!