อุปกรณ์จิ๊กโลหะไทเทเนียมอื่นๆ

จิ๊กสำหรับงานอโนไดซ์

เราสามารถลผลิตจิ๊กรูปแบบต่างๆ สำหรับงานอโนไดซ์ ใช้แผ่นไทเทเนียม AST หยืดหยุ่นใหม่สุดมาผลิตเป็นอุปกรณ์จิ๊ก
ให้แรงหนีบที่มั่นคงช่วยให้มีกระแสไฟฟ้าที่มั่นคง จึงทำให้ความหนาของฟิลม์ออกซิเดชั่นนั้นสม่ำเสมอ
การใช้แผ่นยืดหยุ่นที่มีอายุในการใช้งานสูงกว่าจึงสามารถยกระดับประสิทธิภาพใหเดีขึ้น ทำให้อุปกรณ์จิ๊กสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่

*แผ่นไทเทเนียม AST ยืดหยุ่น เมื่อเทียบกับแผ่นไทเทเนียมทั่วไปแล้วมีปริมาณการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่ 25% ช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์แขวนและเพิ่มอัตราประสิทธิภาพได้เป็นอย่างมาก

error: Content is protected !!