ท่อเติมอากาสไทเทเนียม

ท่อเติมอากาสไทเทเนียม

สามารถใช้งานในน้ำกระด้าง
เพื่อทำให้เกิดการเติมอากาศได้

มีโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอ ช่วยให้เกิดแก๊ซขนาดเล็กที่มีความสม่ำเสมอกัน
ช่วยให้เกิดแก๊ซขนาดเล็กที่มีความสม่ำเสมอกัน

ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการเติมอากาศและการปั่นได้ดีกว่า

บริษัท ไทเทเนียม อินโนเวชั่นมีผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมตามความต้องการของลูกค้า/การใช้งานโลหะไทเทเ
ยินดีตอบทุกคำถาม

ยินดีตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความร่วมมือ

error: Content is protected !!